Osastofarmasia

Osastofarmaseutti toimii toimintayksikössä lääkehuoltoon ja lääkehoitoon liittyvissä asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Osastofarmaseutin tehtäviin kuuluu potilas- ja lääkitysturvallisuuden ylläpitäminen ja parantaminen ohjeistuksella, neuvonnalla, kouluttamalla ja perehdyttämällä sekä lääkityspoikkeamien käsittelyyn osallistumalla. Osastofarmaseutti ohjaa kustannustehokkaaseen lääkehoitoon ja kehittää toimintayksiköiden ja sairaala-apteekin välistä yhteistyötä. Joissain toimintayksiköissä osastofarmaseutti osallistuu potilaan lääkehoitoon esimerkiksi toteuttamalla lääkityksen turvatarkastuksia. Erikseen sovittaessa farmaseutti osallistuu lääkelogistisiin tehtäviin.