Lääkeinformaatio

Sairaala-apteekin farmaseuttinen henkilöstö vastaa päivittäin sairaanhoitajien ja lääkäreiden esittämiin lääkkeisiin liittyviin kysymyksiin. Tietoa etsitään muun muassa farmasian alan tietokannoista ja kirjoista sekä internetistä. Sairaala-apteekki tekee myös yhteistyötä lääkeyritysten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Sairaala-apteekin asiakkaille välitetään tietoa pääsääntöisesti sähköisen lääketilausjärjestelmän ja intranetin kautta.