Palvelut

Sairaala-apteekki on palveluyksikkö, jonka keskeisenä toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkaille turvallisia ja laadukkaita lääkehuollon palveluja taloudelliset näkökulmat huomioon ottaen.

Keskeisiä palveluitamme ovat: lääkehankinta, lääketoimitus, lääke- ja solunsalpaajavalmistus, kliiniset lääketutkimukset ja osastofarmasia. Tarjoamme asiakkaillemme myös lääkeinformaatiota ja koulutusta.