Lääketutkimukset

Sairaala-apteekki tarjoaa kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä apteekkipalveluita:

  • tutkimusvalmisteiden logistiikka ja siihen liittyvän dokumentaation ylläpitäminen  
  • tutkimusvalmisteiden käyttökuntoon saattaminen ja lääkevalmistus
  • muut farmaseuttiset palvelut sopimuksen mukaan (esim. satunnaistaminen tai etiketöinti)

Tutkimuksen lääkeosuudesta vastaavan henkilön tulee olla yhteydessä sairaala-apteekin tutkimusfarmaseuttiin hyvissä ajoin ennen tutkimuksen suunniteltua alkua apteekin roolin selvittämiseksi ja palvelusopimuksen laatimista varten.