Älylääkekaapit

Älylääkekaappi on tietokoneohjattu lääkkeiden varastointiin ja jakeluun käytettävä laitteisto, jossa lääkkeet säilytetään sähköisillä lukoilla varustetuissa laatikoissa tai kaapeissa. Älylääkekaappi on sairaala-apteekin tuottama palvelu, jossa apteekki hankkii älylääkekaapin osaston lääkehuoneeseen ja vastaa osaston lääkehuollosta.

Älylääkekaapin vastuuhenkilönä on farmaseutti, joka toimii samalla osaston yhteyshenkilönä kaikissa lääkehuoltoon liittyvissä asioissa. Farmaseutti huolehtii osaston lääkevalikoimasta ja älylääkekaapin toiminnasta sekä perehdyttää hoitohenkilökunnan älylääkekaapin käyttöön. Sairaala-apteekin lääketyöntekijä täydentää tuotteet älylääkekaappeihin.