Lääke- ja solunsalpaajavalmistus

Sairaala-apteekissa valmistetaan erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon asiakkaiden tarpeisiin valmisteita, joita ei ole saatavana kaupallisina tehdasvalmisteina. Lääke- ja solunsalpaajavalmistuksen puhdastiloissa valmistetaan mm. allergiatestejä, silmä- ja korvatippoja, voiteita, lasten ravitsemusliuoksia sekä syöpäpotilaiden hoitoon tarkoitettuja suonensisäisesti annosteltavia solunsalpaaja-annoksia.

Solunsalpaaja-annosten valmistus on keskitetty sairaala-apteekkiin hoitohenkilökunnan työturvallisuuden ja taloudellisen säästön vuoksi. Valmistuksen tarkoituksena on tuottaa asiakkaille turvallisia lääkevalmisteita farmaseuttisella ammattitaidolla.