Lääketoimitus

Lääketoimitus on sairaala-apteekin sydän ja logistinen keskus. Sairaala-apteekki ostaa, varastoi ja toimittaa lääkkeitä kaikille asiakkailleen, kuten sairaalan osastoille, poliklinikoille, terveyskeskuksiin, vanhainkoteihin ja muihin toimintayksiköihin. Toimiva lääkelogistiikka on tärkeä osa taloudellista, turvallista ja tehokasta lääkehoitoa.

Asiakkaat tilaavat lääkkeet sähköisellä lääketilausjärjestelmällä. Lääketyöntekijät keräilevät tilauksen ja huolehtivat varaston hoitoon liittyvistä tehtävistä. Infuusionestevarastossa logistiikasta vastaavat varastonhoitajat. Farmaseutit tarkastavat asiakkaiden tekemät lääketilaukset ja toimivat asiakaspalvelutehtävissä. Proviisorit toimivat lääketoimituksen esimiehinä vastaten muun muassa yhteydenpidosta asiakkaisiin, maahantuonneista ja erityisluvista.