Esitietolomake

Lääketutkimuksen Esitietolomake antaa toimeksiantajalle/tutkijalle yleiskuvan siitä, mitä tietoja heidän tulee välittää sairaala-apteekille ennen tutkimuksen aloittamista. Sen avulla voidaan eritellä ja suunnitella lääkelogistiikkaan liittyvä yhteistyö ja työnjako toimeksiantajan, sairaala-apteekin ja tutkimusta suorittavan yksikön välillä.

Lomakkeen ja sairaala-apteekkiin toimitettavan tutkimusmateriaalin (tutkimussuunnitelma ja muut apteekin kannalta oleelliset tietolähteet) tietojen pohjalta sairaala-apteekki voi laatia kustannusarvion siitä, mitä tarvittavat apteekkipalvelut ja apteekista ostettavat tuotteet tulevat maksamaan. Sen perusteella tutkimusfarmaseutti voi lisäksi alkaa laatia tutkimuskohtaista toimintaohjetta sairaala-apteekille.

Lomake kannattaa toimittaa sairaala-apteekin tutkimusfarmaseutille hyvissä ajoin ennen tutkimuksen suunniteltua aloittamista. Lomakkeen voi lähettää joko sähköpostin liitteenä tai postitse tai se voidaan täyttää apteekissa mahdollisesti tehtävän aloituskäynnin yhteydessä. Tärkeää on, että mukana seuraavat tutkimuksen lääkeosuudesta vastaavan henkilön yhteystiedot, jotta tutkimusfarmaseutti voi esittää hänelle tarvittaessa lisäkysymyksiä.

Antamalla tiedot kyseisellä lomakkeella toimeksiantaja/tutkija voi huomattavasti helpottaa ja vauhdittaa apteekkipalveluiden hahmottamistyötä sekä nopeuttaa apteekkipalveluista tehtävän palvelu- ja laskutussopimuksen laadintaa.