Tilaustutkimus sairaala-apteekissa

Tilaustutkimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä kliinistä lääketutkimusta, jonka toimeksiantajana ja rahoittajana on lääkeyritys. Tilaustutkimukseen liittyy sen alkuvaiheessa molemminpuolista tietojenvälitystä. Toimeksiantaja on kiinnostunut sairaala-apteekin palveluista kliinisiin lääketutkimuksiin, tuotantoprosesseista ja palvelujen hinnoista. Sairaala-apteekki tarvitsee puolestaan tietoa tutkimuksen käytännön toteutuksesta erityisesti lääkelogistiikan osalta.

Tilaustutkimuksen toteuttaminen PSHP:n sairaala-apteekissa. 

Tutkijalähtöinen tutkimus sairaala-apteekissa

Tutkijalähtöisellä tutkimuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä PSHP:ssa toteutettavaa lääketutkimusta, jonka toimeksiantajana on tutkija itse ja johon tutkija hankkii apteekkipalveluita. Tutkimuksen sujuvan toteuttamisen kannalta tutkijan on hyvä suunnitella kaikki lääkelogistiikkaan liittyvät tehtävät huolellisesti yhteistyössä sairaala-apteekin kanssa.

Tutkijalähtöisen tutkimuksen toteuttaminen PSHP:n sairaala-apteekissa.

Toiminnan takaa Netland AppRunner