Apteekkipalvelut kliinisissä lääketutkimuksissa

Sairaala-apteekki tarjoaa kliinisiin lääketutkimuksiin liittyviä apteekkipalveluita:

• tutkimusvalmisteiden logistiikka ja siihen liittyvän dokumentaation ylläpitäminen  
• tutkimusvalmisteiden käyttökuntoon saattaminen ja lääkevalmistus
• muut farmaseuttiset palvelut sopimuksen mukaan (esim. satunnaistaminen tai etiketöinti)

Tutkimuksen lääkeosuudesta vastaavan henkilön tulee olla yhteydessä sairaala-apteekin tutkimusfarmaseuttiin hyvissä ajoin ennen tutkimuksen suunniteltua alkua apteekin roolin selvittämiseksi ja palvelusopimuksen laatimista varten.


  Kliiniset_kuva1   Kliiniset_kuva2
   
 

 

 

 

 

 
 


 

Toiminnan takaa Netland AppRunner