Lääkehankinta 2020-2021

PSHP:n ja Taysin erityisvastuualueen lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden hankintailmoitus 2019-003354 on julkaistu Hilma-ilmoituskanavassa. Tarjousten viimeinen jättöpäivä on perjantai 15.3.2019 klo 15.30

      
Tarjouspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset 

TARJOUSPYYNNÖN SISÄLTÖ:
                                                                
KILPO:

1. Olen rekisteröinyt yrityksen X Kilpoon. Nyt yrittäessäni kirjautua sisään, sieltä tulee herjaviesti: ”Käyttäjätunnus on arkistoitu”. Mitä voin tehdä?

Yrityksen voi rekisteröidä uudelleen siten, että lisää ALV-tunnuksen perään vaikka kauttaviivan ja tarvittaessa muita merkkejä. Kentän pituutta ei ole rajoitettu.

2. Yrityksellämme ei ole käytössä Suomessa verkkolaskutusta, joten voinko täyttää alla oleviin kolmeen kohtaa tekstin ”Ei käytössä”.
Verkkolaskuissa OVT-tunnus*
Verkkolaskuissa operaattori*
Verkkolaskuissa operaattorin välittäjätunnus

Kyllä voit toimia näin. 

3. Emme saa exceliin kaikkia tuotteita Kilposta, pystyttekö auttamaan tässä asiassa?

Kaikkien tuotteiden tuominen exceliin onnistuu, mutta haku voi kestää muutaman minuutin.

4. Pyydän saada tarjoajan tarjousnumeron tarjouksen tekemistä varten.

Me emme anna KILPOa varten tarjousnumeroa, vaan yritys kirjaa ”Tarjouksen tiedot” -välilehdelle kohtaan ”Tarjoajan tarjousnumero” oman tarjousnumeron/tunnisteen, mikäli yrityksellä on sellainen käytössään.


5. Tarjouspyynnön liitteessä 4 kohdassa 1.1 (samoin kuin KILPOssa) on mainittu:

Tarjoaja ilmoittaa KILPOssa ”Tarjouksen tiedot” -välilehdellä sille varatussa kohdassa erillisellä liitteellä listauksen tarjotuista tuotteista tarjoushintoineen (hintatiedosto). Hintatiedoston voi tulostaa KILPOsta ”Tarjouksen tuotteet” -välilehdeltä tai käyttää muuta haluamaansa listausta esim. Excel-tiedostoa.

KILPOssa ei kuitenkaan ole liitteelle varattua kohtaa, onko tiedosto tarkoitus ladata Yleiset liitteet-kohtaan?

Liitettä ei ladata Yleiset liitteet -kohtaan. Kun kysymykseen 1.1 ”Tarjouksen tuotteiden hinnat” vastataan kyllä, kysymyksen alle ilmestyy ”Lisää liite” -painike, ja otsikkona on ”Hintatiedosto*”.
       

                                                                             
ESPD:           


Päivitetty 19.2.2019.        

         


 

Toiminnan takaa Netland AppRunner